Geodet

Ponúkame zabezpečenie:

  • geometrické plány
  • vytýčenie hraníc pozemkov
  • podklady k majetkoprávnemu vysporiadaniu
  • polohopisné a výškopisné plány
  • činnosť autorizovaného geodeta
  • prešetrenie LV (zápisy, zmeny vlastníka... )
  • zameranie skutkového stavu a porovnanie s evidenciou podľa KN ( pred kúpou nehnuteľností / pozemku )

 

Kontakt:

Ing. Peter Horňák - GeoWork
mobil: 0948 042 321
e-mail: geowork-ZVNC-geowork.sk
www.geowork.sk