Inžinier

V inžinierskej činnosti vieme zabezpečiť: 

odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v stavebnom konaní v spolupráci so stavebným úradom prípravu a organizáciu stavebného konania ukončenp vydaním stavebného povolenia a jeho právoplatnosť