Financovanie: aj HÚ – v prípade záujmu náš špecialista vybaví všetko za Vás, hotovosť


PROVÍZIU  NEPLATÍTE !


Č. bytu Posch. Poč. Izieb Plocha Plocha Cena DPH Cena  Cena za m2  Stav
      bytu B,L,T bez DPH 20% s DPH  bez DPH   
101A 1 2        50,04            5,78          61 299,00          12 259,80          73 558,80         1 225,00   voľný
102A 1 2        42,70            5,78          52 307,50          10 461,50          62 769,00         1 225,00   voľný
103A 1 2        59,60            5,20          73 010,00          14 602,00          87 612,00         1 225,00   voľný
104A 1 2        53,95            7,65          66 088,75          13 217,75          79 306,50         1 225,00   voľný
101B, 101C 1 2        64,31            5,20          78 008,03          15 601,61          93 609,64         1 213,00   voľný
102B, 102C 1 2        54,69            7,65          66 995,25          13 399,05          80 394,30         1 225,00   voľný
103B, 103C 1 1        47,83            5,20          58 591,75          11 718,35          70 310,10         1 225,00   voľný
104B,104C 1 2        55,81            7,65          68 367,25          13 673,45          82 040,70         1 225,00   voľný
101D 1 3        87,56            7,40        106 210,28          21 242,06        127 452,34         1 213,00   voľný
102D 1 3        78,10            7,40          94 735,30          18 947,06        113 682,36         1 213,00   voľný
103D 1 2        59,60            5,20          73 010,00          14 602,00          87 612,00         1 225,00   voľný
104D 1 2        53,95            7,65          66 088,75          13 217,75          79 306,50         1 225,00   voľný
201A 2 2        50,04            5,78          61 299,00          12 259,80          73 558,80         1 225,00   voľný
202A 2 2        42,70            5,78          52 307,50          10 461,50          62 769,00         1 225,00   voľný
203A 2 2        59,60            5,20          73 010,00          14 602,00          87 612,00         1 225,00   voľný
204A 2 2        53,95            7,65          66 088,75          13 217,75          79 306,50         1 225,00   voľný
201B, 201C 2 2        64,31            5,20          78 008,03          15 601,61          93 609,64         1 213,00   voľný
202B, 202C 2 2        54,69            7,65          66 995,25          13 399,05          80 394,30         1 225,00   voľný
203B, 203C 2 1        47,83            5,20          58 591,75          11 718,35          70 310,10         1 225,00   voľný
204B, 204C 2 2        55,81            7,65          68 367,25          13 673,45          82 040,70         1 225,00   voľný
201D 2 3        87,56            7,40        106 210,28          21 242,06        127 452,34         1 213,00   voľný
202D 2 3        78,10            7,40          94 735,30          18 947,06        113 682,36         1 213,00   voľný
203D 2 2        59,60            5,20          73 010,00          14 602,00          87 612,00         1 225,00   voľný
204D 2 2        53,95            7,65          66 088,75          13 217,75          79 306,50         1 225,00   voľný
301A 3 2        50,04            5,78          61 299,00          12 259,80          73 558,80         1 225,00   voľný
302A 3 2        42,70            5,78          52 307,50          10 461,50          62 769,00         1 225,00   voľný
303A 3 2        59,60            5,20          73 010,00          14 602,00          87 612,00         1 225,00   voľný
304A 3 2        53,95            7,65          66 088,75          13 217,75          79 306,50         1 225,00   voľný
301B, 301C 3 2        64,31            5,20          78 008,03          15 601,61          93 609,64         1 213,00   voľný
302B, 302C 3 2        54,69            7,65          66 995,25          13 399,05          80 394,30         1 225,00   voľný
303B, 303C 3 1        47,83            5,20          58 591,75          11 718,35          70 310,10         1 225,00   voľný
304B, 304C 3 2        55,81            7,65          68 367,25          13 673,45          82 040,70         1 225,00   voľný
301D 3 3        87,56            7,40        106 210,28          21 242,06        127 452,34         1 213,00   voľný
302D 3 3        78,10            7,40          94 735,30          18 947,06        113 682,36         1 213,00   voľný
303D 3 2        59,60            5,20          73 010,00          14 602,00          87 612,00         1 225,00   voľný
304D 3 2        53,95            7,65          66 088,75          13 217,75          79 306,50         1 225,00   voľný
401A 4 2        59,59            8,34          72 282,67          14 456,53          86 739,20         1 213,00   voľný
402A 4 2        42,83            5,78          52 466,75          10 493,35          62 960,10         1 225,00   voľný
403A 4 1        41,37            9,87          50 181,81          10 036,36          60 218,17         1 213,00   voľný
404A 4 2        53,63            7,33          65 053,19          13 010,64          78 063,83         1 213,00   voľný
401B, 401C 4 2        57,63          14,17          69 905,19          13 981,04          83 886,23         1 213,00   voľný
402B, 402C 4 2        53,99            7,27          65 489,87          13 097,97          78 587,84         1 213,00   voľný
403B,403C 4 1        47,19          10,21          57 241,47          11 448,29          68 689,76         1 213,00   voľný
404B,404C 4 2        54,63            7,47          66 266,19          13 253,24          79 519,43         1 213,00   voľný
401D 4 3        96,48          18,48        117 030,24          23 406,05        140 436,29         1 213,00   voľný
402D 4 3        74,16            7,40          89 956,08          17 991,22        107 947,30         1 213,00   voľný
403D 4 1        45,06            9,79          54 657,78          10 931,56          65 589,34         1 213,00   voľný
404D 4 2        53,99            7,33          65 489,87          13 097,97          78 587,84         1 213,00   voľný
501A 5 2        56,19    -         56 190,00          11 238,00          67 428,00         1 000,00   voľný
502A 5 1        53,28    -         56 903,04          11 380,61          68 283,65         1 068,00   voľný
501B, 501C 5 1        53,50    -         57 138,00          11 427,60          68 565,60         1 068,00   voľný
502B, 502C 5 3        64,50    -         64 500,00          12 900,00          77 400,00         1 000,00   voľný
501D 5 3        89,90    -         80 910,00          16 182,00          97 092,00         1 000,00   voľný
502D 5 1        53,28    -         56 903,04          11 380,61          68 283,65         1 068,00   voľný