Profil

Sme tím ľudí zložený z profesionálov, maklérov z praxe, poradcov z terénu a právnikov. Naše nadšenie dokázať viac nás posunulo do roviny maximálneho úsilia zabezpečiť pre svojich klientov servis a poradenstvo v oblasti realít na vysokej úrovni.

Svojim každodenným profesionálnym prístupom dokážeme klientovi zabezpečiť komfort a spoľahlivosť pri predaji, kúpe či prenájme nehnuteľností akéhokoľvek druhu.

Poskytujeme tieto služby :

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • zabezpečenie všetkých podkladov a dokumentov potrebných k realizácii transakcie
 • poradenstvo a realizácia prepisu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zabezpečenie listu vlastníctva k nehnuteľnosti
 • vyhotovenie úradného odhadu ceny nehnuteľnosti
 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku nehnuteľnosti
 • zabezpečenie geometrického plánu pozemku
 • zabezpečenie vytýčenia a rozdelenia pozemku
 • vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy
 • poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru
 • vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie celého priebehu transakcie, finančného vyrovnania, odovzdania a prepisu nehnuteľnosti a energií vrátane správcovskej spoločnosti