Tvorba rozpočtov

Vieme zabezpečiť:

vypracovanie cenovej ponuky stavebných prác vrátane cien materiálov. Dohľad na čerpaní z rozpočtu.

Prehľadný a kvalitný rozpočet Vám ušetrí náklady aj čas vynaložený pri stavbe alebo rekonštrukcií.